Спiвробiтники

Менеджер по клієнтах
Ірина Олександрівна

судовий експерт по кредитах
Олена Борисівна

фахівець по податкам
Анна Святославівна

судовий експерт з фінансово-кредитних операцій
Марина Ігорівна

судовий експерт економіст
Ірина Володимирівна

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, економічної діяльності підприємств і організацій

судовий експерт з усіх видів економічних експертиз
Олексій Костянтинович

сертифікований аудитор
Маріанна Олександрівна

судовий експерт по дослідженню об'єктів нерухомості
Ігор Олександрович

судовий експерт з автотоварознавчої експертизи
Валерій Анатолійович

судовий експерт з комп'ютерної техніки і програмних продуктів
Олександр Георгійович

судовий експерт з комп'ютерної техніки і програмних продуктів
Олексій Костянтинович

Судовий експерт

На сьогодні, судові розгляди  вже неможливі без проведення дослідницьких експертиз. А експертизи – без фахових кваліфікованих експертів.

Судовий експерт – це фаховий працівник, кваліфікований знавець тієї чи іншої галузі знань, який на законодавчих підставах залучається судом або слідчими органами до аналітичного розгляду певної справи.

Судовий експерт повинен відповідати ряду вимог та певним критеріям, що свідчать про його професійність, а саме:

• достатній для роботи рівень знань та інтелектуальних здібностей;

• досвід роботи у певній галузі від трьох років і більше;

• наявність вищої освіти;

• високі особисті якості, такі як відповідальність, неупередженість, непідкупність, чесність, добропорядність та ін.

Фахівець, який здобув кваліфікацію експерта певної галузі знань і пройшов відповідну підготовку, може залучатися до судових експертних аналітичних досліджень. Варто наголосити, що судовий експерт – це юридичний статус. Відтак, усі його права та обов’язки затверджені на законодавчому рівні та прописані законами.

судовий експерт


Судовий експерт має право:

• отримувати усі потрібні йому дані та матеріали, які є необхідними для здійснення експертизи;

• бути присутнім під час проведення експертного аналізу на всіх стадіях аналітичного дослідження;

• відмовитися від експертизи, якщо це не входить до службових обов’язків та у тих випадках, які зазначені у законодавстві;

• ставити питання, які стосуються експертного аналізу, вносити власні пропозиції;

• подавати скаргу стосовно осіб, які перешкоджають професійним діям;

• отримувати грошову винагороду за проведену експертизу, але лише тоді, коли це не є службовим завданням.

Обов’язки експерта:

• експерт неодмінно має дотримуватись необхідних строків та порядку експертного дослідження;

•  забезпечити об’єктивне та якісне проведення експертного аналізу;

• бути неупередженим та добросовісним у виконані поставленого перед ним завдання.

Судовий експерт не може робити висновок стосовно питань, які не входять до його компетенції, або ж коли отриманих даних не вистачає для того, щоб експертиза була достовірною. В такому разі фахівець повинен письмово повідомити про це суд чи слідчі органи.

Експерту забороняється:

• самостійно збирати матеріали для судової  експертизи;

• розголошувати дані без дозволу слідчих органів;

• тримати на зберіганні матеріали справ  не у службових приміщеннях.

Варто зазначити, судовий експерт є цілком відповідальним за правдивість та достовірність висновку, що він виніс. Коли дослідження є неправдивим, або ж експерт дав необ’єктивний висновок, він може бути притягнутий до кримінальної відповідальності.
Передзвоніть мені