Судова експертиза та принцип змагальності у судовому процесі

Послуги від 7000,00 грн.
Консультації від 0,00 грн.- до 20 хв.
Залишити заявку
Висновки судової експертизи мають вирішальне значення для судового спору.
У суді діє принцип змагальності, коли кожна сторона спору надає вичерпні докази своєї позиції. Тільки в інтересах кожної зі сторін є збір актуальних доказів своєї позиції в суді, у число яких входить експертиза. У таких випадках якість експертизи має велике значення. Якщо обидві сторони приносять різні за змістом висновки експертів, тоді велике значення має більш обґрунтований (якісно обґрунтований) висновок експерта.
Існує думка, що проведення експертизи можливе лише за рішенням суду. Насправді, вже не перший рік експертиза в цивільному, господарському та адміністративному процесі призначається переважно стороною і без участі судді.

Судова експертиза та судовий експерт

Судовий експерт О.К.Віхляєв.jpegЕкспертами проводяться дослідження матеріалів справи, що знаходяться у слідчих, в суді, а також матеріалів, якими володіє сторона в судовій справі.
Експертом застосовуються знання по окремо взятій неправовій спеціальності. Поширена помилка - це правові питання на експертизу, тобто питання, які включають зміст наступного характеру:
- чи правомірно виконані операції ....?
- чи мав право ... виконувати операції ....?
- чи порушено ...?

Судовий експерт має право досліджувати спеціальні явища, тобто інформацію про деталі обставини справи. Експерт діє в рамках отриманих матеріалів, не маючи права самостійно збирати матеріали.

Порядок призначення експертизи, а також документи для призначення експертизи часто змінюються на законодавчому рівні, тому їх необхідно уточнювати. Це можуть бути такі документи, наприклад:
- запит сторони учасника у справі (цивільний, адміністративний, господарський процес);
- постанова слідчого судді (кримінальний процес);
- рішення судді (цивільний, адміністративний, господарський, кримінальний процес).

Документ, на основі якого призначається експертиза, обов'язково повинен включати наступні моменти:
- перелік питань;
- перелік матеріалів для проведення експертизи;
- реквізити особи, яка призначила експертизу;
- дані про те, кому призначають експертизу.

У разі невідповідності складених питань для проведення експертизи, експерти можуть привести такі питання у відповідність науково-методичним рекомендаціям.

Існує більше 80-ти видів судової експертизи, тому ініціатор експертизи нерідко припускається помилки в її назві. Серед таких помилок найбільш поширеними є такі:
- відсутність обраного виду в переліку експертиз (наприклад, не існує правової експертизи, бухгалтерської експертизи, фінансової експертизи, фінансово-правової експертизи);
- невідповідність суті експертизи назві призначеної експертизи (наприклад, при призначенні експертизи підписів на документах помилково призначають замість почеркознавчої експертизи економічну).

З метою уникнення помилок у призначенні експертизи, Вам краще звернутися до судових експертів «Експертно-дослідної служби України».

Судова експертиза

Судова експертиза, призначена судом, містить питання, затверджені рішенням судді. Особливістю експертизи, призначеної судом, є затвердження питань судді на свій розсуд, а оплату такої експертизи здійснює одна зі сторін справи. Такі питання, як правило, не несуть доказової цінності для сторони, яка несе витрати на проведення судової експертизи, тому вона нерідко відмовляється оплачувати експертизу, призначену суддею. В такому випадку сторона самостійно звертається до експертної установи щодо проведення експертизи не залежно від судді, але з питань, які є актуальними для формування доказової бази. Виняток становить кримінальний процес, в якому сторони обмежені в самостійному виборі експертної установи для проведення судової експертизи. Таку експертизу потрібно призначати виключно через слідчого суддю (обмеження введено з березня 2018 року).

Зважаючи на складність процедури призначення експертизи, рекомендуємо Вам звернутися за консультацією до судових експертів «Експертно-дослідної служби України».

  Анна_Марина.JPG Найбільш поширеними видами судової експертизи є:
  - економічні експертизи;
  - будівельні експертизи;
  - почеркознавчі експертизи;
  - лінгвістична експертиза;
  - психологічна експертиза;
  - інженерно-технічна експертиза;
  - інженерно-транспортні експертизи;
  - інші види судової експертизи.

   Терміни проведення експертизи можуть дуже відрізнятися і тривати від 5 днів і, в деяких випадках, понад рік.
    На   визначення термінів впливають наступні чинники:
  - велика кількість питань на експертизу (їх необхідно   добре вивчити у встановлені терміни проведення   експертизи);
  - значна кількість матеріалів для проведення експертизи;
  - велике завантаження судових експертів;
  - безліч інших обставин.

    При проведенні експертизи судовий експерт згідно з законодавством керується основними принципами:
-законності (додержання процесуального порядку призначення експертизи, дотримання нормативних і законодавчих документів та інструкцій);
-незалежності (незалежність експерта від учасників сторін, від органів, що призначають експертизу);
-об'єктивності (правильність і правдивість експертизи);
-повноти дослідження (проведення повного дослідження, надання обґрунтованого висновку на поставлені питання, роз’яснення його).

Експерт несе відповідальність за неправомірний висновок, тому він не може виходити за межі своєї компетенції, а саме складати правову експертизу або усвідомлено перекручувати факти.

Актуальність судової експертизи

Судова експертиза зазвичай має пріоритет у судовому процесі над іншими видами дослідження (висновок спеціаліста, оцінка, наукове дослідження).

Професійна експертиза актуальна в адміністративному, цивільному, кримінальному та господарському процесі, в суперечках фізичних і юридичних осіб. Вона є вагомим доказом у суді, однак на практиці не завжди судді зацікавлені в призначенні експертизи через різні причини, в т.ч. і затягування судового процесу на час проведення експертизи.

Нерідко суддя помилково бере на себе компетенцію судового експерта. Через те, що суддя не має спеціальних знань, його рішення може бути помилковим. Однак, така помилка поширена практично у всіх судових процесах. Таким випадкам необхідно запобігати. Тільки хороша адвокатська робота може допомогти уникнути даної обставини заздалегідь.

Особливу увагу варто звернути на обставину, коли суперечка містить одну з таких значень: економічні показники, технічні показники будь-якого виду майна або документів, оцінювальні показники рухомого або нерухомого майна, а також будь-які інші неправові питання. У всіх цих випадках ви маєте право вимагати призначення судової експертизи в суді.

В іншому випадку варто проконсультуватися щодо можливості надання альтернативного висновку експерта в «Експертно-дослідній службі України».

Принцип змагальності у судовому процесі

Часто висновки судової експертизи мають вирішальне значення для судового спору. Поширеною помилкою є думка, що всі експертизи призначаються тільки за рішенням суду. Насправді, вже не перший рік експертиза в цивільному, господарському та адміністративному процесі призначається переважно стороною і без участі судді.

У суді діє принцип змагальності, коли кожна сторона спору надає вичерпні докази своєї позиції. Суд приймає рішення на підставі оцінки доказів. Тільки в інтересах кожної зі сторін є збір актуальних доказів своєї позиції в суді, у число яких входить експертиза. У таких випадках якість експертизи має велике значення. Якщо обидві сторони приносять різні за змістом висновки експертів, тоді велике значення має більш обґрунтований (якісно обґрунтований) висновок експерта.

Також у досудовому розгляді справи актуальним є проведення експертного дослідження для попереднього розуміння обставин справи.

У «Експертно-дослідній службі України» Вам завжди запропонують оптимальні шляхи вирішення Вашого питання, як у досудовому процесі, так і в суді.

Заказать услугу

Оставьте свой телефон, если хотите, чтобы с вами связались как можно скорее.


Передзвоніть мені