Державна експертиза

Залишити заявку

Державна експертиза, на сьогодні, є невід’ємною частиною українського правового поля та судочинства. Головними її завданнями є організація повного, аргументованого аналізу того, чого стосується експертиза.

Вагомим фактором у проведенні експертизи є впровадження новітніх методів у роботу експерта, який має підготувати об’єктивні та обґрунтовані висновки, які стосуються проаналізованого об’єкту.

У проведенні експертизи необхідно керуватися такими факторами як:

 • дотримання всіх норм закону;
 • дотримуватися незалежних поглядів при проведенні експертизи, тобто цілковита об’єктивність аналізу;
 • важливо рахуватися з досягненнями науково прогресу та з новітніми засобами перевірки чи аналізу даних.
 • Державна експертиза може бути проведена обов’язково, тоді, коли цього потребує законодавство. Може бути вибірковою, або ж добровільною. Державну добровільну експертизу проводять за бажанням замовника.

  Варто зазначити, що експертиза може бути первинною, повторною та додатковою. Експертиза яка є первинною має забезпечити, аби були здійснені всі заходи, які є необхідними для отримання повного обґрунтованого висновку. Повторну експертизу призначають і проводять у разі негативного висновку попередньої. Додаткову експертизу роблять тоді, коли певні об’єкти вже пройшли експертний аналіз, але у ході досліджень з’явилися нові дані чи факти, які впливають на повноту та об’єктивність експертного висновку.

  Правовий нагляд у галузі державних експертних досліджень є повноваженням Верховної Ради, Кабінету Міністрів, центральних органів виконавчої влади та на місцях, яка має необхідні повноваження.

  Державну експертизу проводить експерт, який є кваліфікованим працівником у певній сфері. Наші експерти мають вищу освіту, відповідну кваліфікацію та необхідні знання, вміють проаналізувати отриману інформацію та мають досвід роботи у відповідній сфері більше трьох років.

  Експерт має право:

 • отримувати усі потрібні йому відомості та матеріали, які є необхідними для проведення експертизи;
 • бути присутнім під час проведення експертного аналізу на всіх стадіях аналітичного дослідження;
 • експерт може відмовитися від проведення експертизи, якщо це не входить до його службових обов’язків та у тих випадках, які зазначені у законодавстві;
 • ставити питання, що стосуються експертного аналізу, вносити власні пропозиції.
 • Що ж до обов’язків експерта – він неодмінно має дотримуватися необхідних строків та порядку проведення експертизи, забезпечити об’єктивне та якісне проведення експертного аналізу.

  Заказать услугу

  Оставьте свой телефон, если хотите, чтобы с вами связались как можно скорее.
  

  Передзвоніть мені