Психологічна експертиза

Послуги від 9 000,00 грн.
Консультації від 1хв. до 10хв. безкоштовно
Залишити заявку
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Які індивідуально-психологічні особливості має досліджувана особа?

Які психологічні особисті якості та провідні мотиваційні чинники поведінки має досліджуване особа?

У якому зв'язку вони перебувають з обставинами справи?

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
Які індивідуально-психологічні особливості має досліджуване особа?

Психологічна експертизаКожна досліджувана особа має індивідуально-психологічні особливості, які суттєво вплинули на характер її протиправних дій або злочину чи злочинних дій (зазнасається, що саме важливо для органу (особи), який (яка) призначає експертизу (залучає експерта): підвищена агресивність, підпорядкованість, жорстокість , нерішучість, етичні орієнтації, соціальні установки, мотиваційна сфера)?

Які психологічні особисті якості та провідні мотиваційні чинники поведінки має досліджуване особа? У якому зв'язку вони перебувають з обставинами справи?

Чи могли індивідуально-психологічні особливості досліджуваної особи суттєво вплинути на її поведінку під час вчинення ним протиправних дій (або злочину)?


Який індивідуально-рольовий статус має досліджувана особа у злочинній групі (лідер, підвладний, ведений тощо) і чи це зумовлено її індивідуально-психологічними властивостями та особливостями соціально-психологічної структури злочинної групи (злочинного угруповання)?

Які особливості мають психологічні чинники сексуально-насильницької поведінки досліджуваного особи (у справах про статеві злочини)?

Чи має досліджувана особа індивідуально-психологічні особливості, які суттєво вплинули на характер його показань у справі?

Яким чином сімейна ситуація, індивідуально-психологічні особливості батьків (вказати, якщо треба, одного або обох з них), особливості їх виховної поведінки впливають на емоційний стан, психічний розвиток і відчуття благополуччя дитини?

Яким чином можуть вплинути умови виховання кожного з батьків на психологічний стан та розвиток дитини?

Має залежність оцінка сімейної ситуації дитиною від впливу з боку батьків та інших дорослих?

Психологічна експертизаЧи є у досліджуваної особи зміни в емоційному стані, індивідуально-психологічних проявах, які перешкоджають активному соціальному функціонуванню його як особистості і виникли в результаті впливу певних обставин (вказати обставини: безпідставне обвинувачення, незаконне позбавлення волі, наклеп, образу, нанесення шкоди її громадським інтересам і т.д. )?

Чи є ситуація, що досліджується у справі, психо-травматичною для особи (прізвище, ім'я та по батькові)? Якщо так, то нанесений чи особі (прізвище, ім'я та по батькові) страждання (моральна шкода)?

Чи визвани у особи (прізвище, ім'я та по батькові) страждання (моральна шкода) в умовах ситуації (вказуються умови ситуації), які досліджуються в справі? Якщо особу (прізвище, ім'я та по батькові) завдані страждання (моральна шкода), кокой можливий розмір становить грошова компенсація за завдані страждання (моральну шкоду)?

Чи здатна досліджуваній особі з урахуванням його вікових особливостей, емоційного стану, індивідуально-психологічних властивостей, рівня розумового розвитку і умов мікросоціального середовища (залежність, погроза, обман і т.д.) усвідомлювати реальний зміст власних дій та в повній мірі свідомо керувати ними і передбачати їх наслідки?

Чи здатна досліджувана особа з урахуванням її емоційного стану, індивідуально-психологічних особливостей та рівня розумового розвитку правильно сприймати обставини, що мають значення у справі, і давати про них відповідні показання?

Чи мали істотний вплив індивідуально-психологічні особливості і емоційний стан досліджуваної особи на його поведінку в аварійній ситуації (у справах щодо управління транспортом або механізмами і автоматизованими системами на виробництві тощо)?

Чи перебувала досліджуване особа на момент скоєння протиправних дій в емоційному стані (і в якому саме (сильний страх, пригніченість, розгубленість, відчай, емоційний стрес, фрустрація і т.д.)), що істотно вплинуло на її свідомість і поведінку (або згідно справі на діяльність, виконання професійних обов'язків)?

Психологічна експертизаЧи перебувала досліджуване особа в стані вираженого емоційного збудження або емоційного напруження, яке може розглядатися як психологічна підстава стану сильного душевного хвилювання?

Чи перебувала досліджувана особа на момент скоєння протиправних дій в стані фізіологічного афекту як психологічної підстави сильного душевного хвилювання?

У якому емоційному стані перебувала досліджувана особа в період, що передує його самогубства?

Чи виникло емоційний стан досліджуваної особи в період, що передує її самогубству, внаслідок дій певної особи (вказати: насильство, дії, які кваліфікуються як погрози, жорстоке поводження або систематичне приниження людської гідності і т.д.)?

Чи здатна досліджувана особа, виходячи з рівня його розумового розвитку, індивідуально-психологічних особливостей і емоційного стану, правильно розуміти характер і значення скоєних з нею дій і здійснювати опір (у справах про статеві злочини)?

Чи здатна досліджувана особа з урахуванням рівня його розумового розвитку і індивідуально-психологічних особливостей розуміти характер і фактичний зміст власних дій, керувати ними і передбачати їх наслідки?

Чи має досліджувана особа відхилення у психічному розвитку, не є вони проявами психічного захворювання? Якщо є, то які саме ці ознаки?

Чи вплинули (і яким чином) індивідуальні властивості психічних процесів досліджуваного особи (вказати в залежності від того, що має значення у справі: пам'ять, увагу, сприйняття, мислення, особливості емоційних реакцій) або функціонування сенсорних процесів (зір, слух, нюх і т. д.) на адекватність сприйняття особливостей і змісту ситуації (вказати наявні ознаки ситуації досліджуваного у справі), на їх відтворення у показаннях?

Чи використовувалися при проведенні семінарів та інших масових заходів, що проводяться представниками організації (вказати який), будь-які методи психологічного впливу на свідомість і поведінку присутніх? Якщо так, то які саме і в якій формі?

Чи формувався у постраждалих стан психологічної омани щодо цілей організації? Спонукали чи ні потерпілих до певної поведінки (вказати, яким саме)?

Чи міг психологічний вплив, якщо такий мав місце, істотно змінити вільне волевиявлення учасників комунікативного процесу?

Психологічна експертизаЧи міг психологічний вплив призвести до дій осіб без осмислення їх можливих наслідків у заданому звинуваченням напрямку?

Чи була ситуація, пов'язана з перебуванням осіб у зазначеній організації, психо-травмуючою для них? Якщо так, то в чому саме полягав її психо-травмує сенс?

Чи є методи психологічного впливу (якщо такі використовувалися в організації) психологічно руйнівними для психіки учасників комунікативного процесу? Якщо так, то до яких наслідків вони призвели?

Які психологічні особливості має процес відтворення особою обстановки і обставин подій (за матеріалами відеозапису слідчих дій, проведених за участю цієї особи)?

Яка психологічна характеристика комунікативної діяльніості особи (прізвище, ім'я та по батькові) в процесі відтворення нею подій (вказати, яких саме) під час проведення (вказати дату) з її участю слідчої дії (за матеріалами відеозапису зазначеної слідчої дії)?

Чи є в поведінці особи психологічні особливості, характерні для самостійного (несамостійного) відтворення їм певних подій під час проведення з його участю відповідної слідчої дії?

Чи є на відеозаписі відтворення обстановки і обставин подій (дата проведення) за участю особи (прізвище, ім'я та по батькові) ознаки здійснення на нього психологічного впливу з боку осіб, які брали участь у проведенні даної слідчої дії?

Заказать услугу

Оставьте свой телефон, если хотите, чтобы с вами связались как можно скорее.


Передзвоніть мені