Постанова про призначення експертизи

Залишити заявку

При вирішенні застосування експертизи у кримінальних, цивільних чи господарських судових справах, необхідна постанова про призначення експертизи.

Посадова особа (суддя, слідчий, адвокат), що винесла відповідну постанову, має направити до експертної установи необхідні для досліджень матеріали справи і порівняльні зразки. При цьому, в разі потреби, забір зразків для порівняльного дослідження, може зробити і сам експерт під час слідчих дій або судового розгляду.

У цивільному процесі судова ухвала про призначення судової експертизи має відповідати вимогам, які зазначені у чинному законодавстві України.


У постанові про призначення експертизи має бути вказано:

 • назва;
 • день призначення експертизи, який за вимогами законодавства, повинен співпадати з датою видання документа;
 • термін, відведений експерту для підготовки висновку (дату, не пізніше якої експерт повинен направити його до суду);
 • позивач і відповідач у справі, а також сторона, яка повинна здійснити оплату експертних досліджень;
 • вид конкретної експертизи, яку необхідно провести;
 • факти і обставини, підтвердження яких необхідні суду або пов’язані зі справою;
 • перелік питань, на які необхідно відповісти;
 • ініціали експерта або назва експертної установи;
 • перелік зібраних матеріалів, які направляються для проведення порівняльних досліджень;
 • спеціальні умови поводження з наданими матеріалами. Наприклад, якщо об'єктом досліджень є документи, в постанові має бути вказано про необхідність їх повернення у вигляді, придатному для подальшого використання за призначенням.
 •  

  Зміст постанови про призначення експертизи можна розділити на три частини.

 • Вступну. В якій зазначаються реквізити суду і сторін, обставини справи, при розгляді якої виникла необхідність проведення експертизи, обставини та вид досліджень.
 • Питання до експерта. Де наводиться перелік питань, адресованих відповідному фахівцю.
 • Резолютивна. В якій визначається експертна установа, якій доручається проведення експертизи, термін проведення дослідження та сторона, що оплачує витрати на проведення експертизи.
 •  

  У змісті постанови, вказується про можливість притягнення експерта до кримінальної відповідальності, за чинним законодавством України, за свідомо неправдивий висновок. Також наводиться перелік усіх матеріалів, які передаються для дослідження експерту.

  Заказать услугу

  Оставьте свой телефон, если хотите, чтобы с вами связались как можно скорее.
  

  Передзвоніть мені