Судова експертиза

Залишити заявку
Судова експертиза являє собою сукупність дій, спрямованих на вивчення конкретного об'єкта або діяльності в питанні, який не може бути розв'язана без застосування особливих знань. Експертизи можуть призначати:
• суд, суддя;
• органи дізнання;
• особи, відповідальні за проведення дізнання;
• слідчий (в крайніх випадках прокурор);
• адвокат або сторона в кримінальному провадженні.

Якщо експертизу призначено в іншому порядку, вона не може бути визнана в суді судовою експертизою.

Здійснювати цей вид експертиз можуть як державні експертні бюро, так і незалежні експертні лабораторії. При цьому, тут варто врахувати типове оману замовників: висновок, зроблений державними установами, не носить велику доказу силу в порівнянні з висновком «приватного» експерта з незалежного центру. Обидва документи рівні. Що стосується законодавчих норм, що регулюють проведення даного виду робіт, для обох типів установ вони однакові.

Судові експертизи не можуть здійснюватися особами, яким-небудь чином зацікавлених в результаті справ або ж людиною, яка будь-яким шляхом залежимо від учасників судового процесу. Якщо експерт опублікує в експертизі завідомо неправдиві дані, він несе кримінальну відповідальність. А при недостатній чіткості відповідей на поставлені в експертизі питання, в готовому укладанні, може з'явитися необхідність у додатковому вигляді експертизи.

Види експертиз:
• первинна;
• додаткова (призначається по закінченню первинної експертизи, з наданням експерту додаткових матеріалів або постановкою додаткових питань);
• повторна (призначається за наявності сумніву в коректності та правової обгрунтованості висновків);
• комплексна (призначається при необхідності одночасного проведення експертиз, які потребують знань в різних областях науки);
• комісійна (призначається при необхідності отримання висновків від декількох експертів в одній і тій же області знань, з винесенням загального висновку).

Експертно-дослідницька служба України здійснює великий перелік судових експертиз та експертних досліджень. Одним з переваг експертної служби є не тільки проведення експертиз та експертних досліджень, а й комплексний пошук вирішення складних завдань, з допомогою аудиторів, оцінювачів та інших висококваліфікованих фахівців, кращих у своїй галузі знань.

Експертна служба лідер в економічних, будівельних, комп'ютерних інших видах експертизи. У цих областях знань, наші експерти зарекомендували себе як найкращі на експертному ринку України.
Володіючи великою практикою проведення експертиз, штат наших співробітників може внести ясність в самі заплутані справи і суперечки. Подяка Національної школи суддів України та Сертифікат Національної асоціації адвокатів України видано за досягнення в економічних експертизах, в т.ч. в питаннях оподаткування, кредитних спорах і інших питань в галузі економіки.

Заказать услугу

Оставьте свой телефон, если хотите, чтобы с вами связались как можно скорее.


Передзвоніть мені