Назад в новини

Як призначають експертизи в ЦПК та КПК

07.10.2019 | 15:00
Автор: Марина Скрипник, судовий експерт

Підставою призначення експертизи в будь-якому судочинстві (ст. 103 ЦПКУ, ст. 242, ст. 332 КПКУ) є:
- необхідність у спеціальних знаннях, що мають значення у справі і без яких не можливо встановити відповідні обставини у неправовій сфері;
- сторонами не наданий висновок експерта з тих же питань або надані висновки суперечливі чи викликають сумніви у їх правильності.

Підставою проведення судової експертизи (ст. 7-1 ЗУ «Про судову експертизу») є:
- відповідне судове рішення (процесуальний документ - постанова, ухвала суду про призначення експертизи),
- рішення органу досудового розслідування,
- договір з експертом чи експертною установою, якщо експертиза проводиться на замовлення інших осіб.

Призначення експертизи у Цивільному і Кримінальному процесі мають свої особливості.

Призначення експертизи у Цивільному процесі

1. На замовлення учасника справи (ст. 106 ЦПКУ)
- учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення;
- у висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду, та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок;
- експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права і обов’язки, що й експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

2. За Ухвалою суду. В ухвалі суд зазначає (ст. 104 ЦПКУ):
- підстави проведення експертизи,
- питання, з яких експерт має надати суду висновок,
- особу (осіб), якій доручено проведення експертизи,
- перелік матеріалів, що надаються для дослідження,
- інші дані, які мають значення для проведення експертизи;
- якщо суд доручає проведення експертизи кільком експертам чи експертним установам, суд в ухвалі призначає провідного експерта або експертну установу;
- в ухвалі суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків.

Призначення експертизи у Кримінальному процесі

Якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, суд має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або експертам (ст. 332 КПКУ):

1. За дорученням слідчого судді чи суду

2. За клопотанням сторони кримінального провадження

Крім вищезазначених підстав, згідно ЦПКУ та КПКУ існують умови для обов’язкового призначення експертизи.

Умови для обов’язкового призначення експертизи у Цивільному процесі (ст. 105 ЦПКУ)


1) у разі заявлення клопотання про призначення експертизи обома сторонами;
2) за клопотанням хоча б однієї зі сторін, якщо у справі необхідно встановити:
- характер і ступінь ушкодження здоров'я;
- психічний стан особи;
- вік особи, якщо про це немає відповідних документів і неможливо їх одержати.

Умови для обов’язкового призначення експертизи у Кримінальному процесі (ст. 242 КПКУ)


Слідчий або прокурор зобов’язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо:
- встановлення причин смерті;
- встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;
- визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності;
- встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;
- встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених ст. 155 ККУ;
- визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Таким чином,


1. У Цивільному процесі експертиза може призначатись як на замовлення учасника справи, так і за Ухвалою суду, на відміну від Кримінального процесу, в якому експертиза призначається лише за дорученням слідчого судді чи суду;

2. У Цивільному процесі експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права і обов’язки, що й експерт, який здійснює експертизу на підставі Ухвали суду;

3. У Цивільному процесі експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, у висновку зазначає, що він обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок; в разі призначення експертизи судом в Ухвалі експерт попереджається про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків.

Джерела:
1. Цивільний процесуальний Кодекс України (ч.3 ст.102-105, ст.106);
2. Кримінальний процесуальний Кодекс України (ч.1 ст.242, ст.332);
3. Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994р.

Назад в новини


Передзвоніть мені