Назад в новини

Для підтвердження надання/отримання кредиту одного договору недостатньо

22.10.2018 | 13:27
Автор: Марина Скрипник

У процесі своєї діяльності експертам-економістам Експертно-дослідної служби України часто доводиться досліджувати питання, які стосуються документального підтвердження факту надання банком та факту отримання позичальником кредитних коштів за кредитними договорами.

Під час зазначених досліджень з’ясовано, що сторони не завжди розуміють природу і різницю між такими поняттями як «Заява про надання кредиту», «Заява на видачу готівки» та «Кредитний договір», при цьому ототожнюють Заяву про надання кредиту з Заявою на видачу готівки, або вважають, що Кредитний договір і є тим самим документальним підтвердженням надання/отримання кредитних коштів.

Для чіткого розуміння, що ж насправді є підтвердженням факту видачі/отримання кредиту, спробуємо роз’яснити різницю між даними поняттями.

В першу чергу, слід розрізняти поняття «Заява (заявка) про надання кредиту» (яка є лише зверненням позичальника до кредитора щодо надання кредиту та передує укладенню кредитного договору) та «Заява на видачу готівки» (яка є первинним документом, що підтверджує факт передачі кредитних коштів від кредитора до позичальника).

Слід розуміти, що зазначені документи мають різну природу і виконують різну функцію. Наприклад, форма Заяви про надання кредиту (як звернення) може бути довільна або запропонована банком (в т.ч., у вигляді клопотання, заявки, листа та ін.), а форма Заяви на видачу готівки (як первинного документа, що підтверджує факт надання/отримання кредиту), затверджена Постановою Правління НБУ №337 від 14.08.2003р. (для кредитів, що надавались до 01.06.2011р.) та Постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011р. (для кредитів, що надавались після 01.06.2011р.).

Отже, до укладання кредитного договору та оформлення операції надання кредиту позичальник, який бажає отримати кредит, звертається в банк із заявою про надання кредиту та надає інші документи для розгляду банком можливості надання такого кредиту. І лише після розгляду заяви (звернення) від позичальника, вивчення та аналізу наданих документів, банк приймає рішення щодо можливості (чи неможливості) надання кредиту. Лише у разі позитивного рішення, банк укладає з позичальником кредитний договір.

Таким чином, з вищенаведеного вбачається, що заява від позичальника про надання кредиту не є доказом та підтвердженням самого факту надання чи отримання кредитних коштів, а служить лише зверненням для отримання позичальником цих коштів.

Кредитний договір, який укладається після позитивного рішення банку щодо надання кредиту позичальнику, також не вважається доказом надання/отримання кредитних коштів. На етапі підписання кредитного договору правовідносини за договором не виникають, оскільки такий документ за своєю природою вказує лише про намір сторін вступити до правовідносин. В кредитному договорі зазначаються лише умови кредитування: строки, розміри надання та повернення кредиту, порядок кредитування та інші умови.

Як правило, порядок надання коштів, що зазначений в договорі – це надання кредиту готівкою через касу банку або перерахування на певний рахунок тощо.

Після укладання договору, для здійснення операції надання/отримання кредитних коштів готівкою, оформляється Заява на видачу готівки, яка підписується сторонами (позичальником та банком). Саме Заява на видачу готівки є первинний документ (згідно з Постановами Правління НБУ №337 від 14.08.2003р. та №174 від 01.06.2011р.), який підтверджує факт надання банком та факт отримання позичальником готівкових кредитних коштів, тому і є основною підставою для розрахунків, порядок яких визначається кредитним договором.

Пропонуємо ознайомитись з формою бланку Заяви на видачу готівки, із зазначенням усіх обов’язкових реквізитів, затверджених Постановами Правління НБУ №337 від 14.08.2003р. та №174 від 01.06.2011р. Форма Заяви на видачу готівки наведена нижче.

Різниця між Заявою про надання кредиту (як звернення позичальника до кредитора), Кредитним договором (як наміру кредитних відносин між банком та позичальником) та Заявою на видачу готівки (як первинного документа, що підтверджує факт передачі кредитних коштів від кредитора до позичальника) наведена у Таблиці.

Таким чином, із вищенаведеного випливає, що для підтвердження надання/отримання кредиту одного кредитного договору недостатньо. Необхідне обов’язкове складання окремого первинного документа, який має бути оформлений належним чином (тобто у відповідності до Постанови Правління НБУ №337 від 14.08.2003р. або №174 від 01.06.2011р., за умови, якщо в договорі прописаний порядок видачі кредиту готівкою через касу банку).


Таблиця_Заява_укр.jpgЗаява на вид.гот.jpgЧитати ще:
Експертне дослідження як інструмент врегулювання спорів
Експерт у судовому процесі
Як сьогодні призначити/замовити експертизу?
Судово економічна експертиза, Судово бухгалтерська експертиза, КРЕДИТ
Замовили експертизу, а вона нашкодила (причина №1)

Назад в новини


Передзвоніть мені