Назад в новини

Як сьогодні призначити/замовити експертизу?

05.11.2018 | 12:00
Автор: Марина Скрипник


В практиці судових спорів у сторін процесу часто виникає потреба озброїтись додатковими доказами для можливості відстоювання своїх прав в суді. Таким вагомим засобом доказу є Висновок експерта.

Прийняття рішення щодо проведення експертизи є важливим для полегшення вибору сторонами стратегії дій в суді. Таким чином, в першу чергу, учасникам процесу необхідно визначитись із варіантом залучення судового експерта в залежності від їх цілей і можливостей.

Відповідно чинного законодавства України, яке регулює процесуальні питання експертної діяльності, на сьогодні є можливими кілька варіантів залучення експерта.

Зокрема, відповідно до ст.102 ЦПКУ, ст.98 ГПКУ, ст.101 КАСУ висновок експерта може бути підготовлений:
- на підставі Ухвали суду про призначення експертизи, коли стороні чи сторонам необхідно подавати клопотання до суду щодо призначення експертизи або суд самостійно приймає рішення щодо призначення експертизи;
- на замовлення учасника справи, коли сторона судового процесу самостійно може звернутися до експерта на договірній основі.

Пропонуємо розглянути кожен варіант можливості залучення експерта та визначити різницю між ними (див.Таблицю).

Залучення експерта на підставі Ухвали суду про призначення експертизи (призначення експертизи судом)

1) Відповідно до ст.103 ЦПКУ, ст.99 ГПКУ, ст.102 КАСУ суд призначає експертизу по справі за сукупності певних умов:
- необхідність спеціальних знань у сфері іншій, ніж право, без яких неможливо встановити відповідні обставини;
- сторонами (стороною) не надано інші висновки експертів з тих же питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають сумніви щодо їх правильності.

2) В разі, коли експертиза призначається судом, експерт або експертна установа обирається сторонами процесу за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто, їх визначає суд (в окремих обставинах експертну установу має право визначити суд самостійно). Якщо клопотання на проведення експертизи було заявлено обома сторонами спору, в такому випадку призначення експертизи судом є обов’язковим.

3) Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, повинні бути поставлені лише в межах спеціальних знань експерта та визначаються судом. Сторони мають право запропонувати суду свої питання, роз’яснення яких потребує висновку експерта.

4) Документ щодо призначення експертизи – це Ухвала суду про призначення експертизи.

5) Якщо експертиза призначена судом, то матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд. Клопотання щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, експерт надсилає до суду.

6) Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання, крім окремих випадків.

Проведення експертизи на замовлення учасників справи

Відповідно ст.106 ЦПКУ, ст.101 ГПКУ, ст.104 КАСУ учасник справи може сам звернутись до експертної установи щодо замовлення висновку експерта для подання його до суду.

1) Сторона звертається до експерта при наступних умовах:
- необхідність спеціальних знань в сфері інший, ніж право, без яких неможливо встановити відповідні обставини;
- необхідність отримати об'єктивну, повну, обґрунтовану інформацію щодо обставин справи;
- потреба отримати додаткові аргументи (докази) для відстоювання своїх прав в судовому процесі.

2) В разі, коли експертиза проводиться за зверненням учасника справи, експерт або експертна установа обирається учасником справи самостійно.

3) Питання, за якими повинна бути проведена експертиза на замовлення учасника справи повинні бути поставлені тільки в межах спеціальних знань експерта і визначаються учасником, який замовив експертизу.

4) Документи щодо залучення експерта - це Запит учасника процесу і Договір про надання послуг експерта.

5) Якщо експертиза проводиться на замовлення учасника справи, то матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає учасник справи. Клопотання щодо надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, експерт надсилає учаснику справи, який замовив експертизу.

6) Експерт має право повідомляти результати експертизи лише суду та учаснику справи, на замовлення якого проводилась експертиза.

7) Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов’язки, що й експерт, який здійснює експертизу на підставі Ухвали суду.

З 15 грудня 2017 року до ЦПКУ, ГПКУ, КАСУ внесені зміни, які надали право залучення експерта як судом, так і сторонами процесу, незалежно від згоди суду чи іншої сторони (ст.102 ЦПКУ, ст.98 ГПКУ, ст.101 КАСУ). Таким чином, висновок експерта виступає рівнозначним засобом доказу для суду, не залежно від обраного варіанту залучення експерта.


Спосіб взаємод._Таб._укр..jpg

Читати ще:
Експертне дослідження як інструмент врегулювання спорів
Експерт у судовому процесі
Замовили експертизу, а вона нашкодила (причина №1)
Експертиза кредитів - якісний доказ в суді
Для підтвердження надання/отримання кредиту одного договору недостатньо
Назад в новини


Передзвоніть мені