Назад в новини

Експертне дослідження як інструмент врегулювання спорів

19.11.2018 | 10:00
Автор: Марина Скрипник


В попередніх публікаціях ми з Вами детально ознайомились з варіантами залучення експерта до судового процесу, також розібрали процес взаємодії з експертом на певних етапах судового провадження.

Спробуємо тепер роз’яснити ще один не менш важливий спосіб взаємодії з експертом. Даний спосіб полягає у здійсненні експертного дослідження поза судовим процесом.

У зверненнях до експертів Експертно-дослідної служби України вагому частку займають запити щодо проведення експертного дослідження у досудовому порядку. І це не дивно, оскільки експертне дослідження є єдиним варіантом звернення до експерта, якщо судовий процес не розпочато. Озброївшись інформацією, що надається в результаті дослідження, замовник може краще будувати стратегію подальших дій з тих чи інших питань чи проблем, що у нього виникли.

Слід зазначити, що відповідно до Інструкції №53/5 від 08.10.1998р. «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» (далі – Інструкція №53/5), експертні дослідження виконуються в порядку, передбаченому для проведення судових експертиз, в т.ч. потребують спеціальних знань та використання методів судової експертизи. Хід і результати таких досліджень викладаються у висновку експертного дослідження. Висновок експертного дослідження складається за структурою та змістом як і висновок експерта.

Підставою для проведення експертного дослідження є письмова заява (лист) замовника (юридичної або фізичної особи) з переліком питань, які підлягають вирішенню, а також об'єктів, що надаються для дослідження.

Отже, розглянемо основні переваги звернення до експерта для проведення експертного дослідження.

Експертне дослідження не менш важливе, ніж експертиза, за певних умов:
- необхідність спеціальних знань у сфері іншій, ніж право, без яких неможливо встановити відповідні обставини;
- необхідність отримання об’єктивної, повної та обґрунтованої інформації щодо обставин, що потребують аналізу;
- потреба отримання додаткових аргументів для можливості формування позиції та подальших дій для вирішення проблем, які мають чи можуть мати місце;
- необхідність формування позиції сторони до початку судового процесу (якщо судовий процес ще не розпочато);
- бажання швидко вирішити певні питання сторін без відкриття судового провадження через досягнення взаємної згоди (наприклад, шляхом переговорів);
- бажання сторін уникнути зайвих фінансових витрат.


Що спільного між експертним дослідженням та експертизою і чим вони відрізняються?


1) експертне дослідження, на відміну від експертизи, може бути підготовлено поза судовим процесом, тобто коли судове провадження ще не розпочато;
2) під час судового розгляду експертне дослідження має доказову силу таку ж, як і експертиза;
3) зміст і структура висновку експертного дослідження та експертизи не відрізняються;
4) підхід експерта до здійснення експертного дослідження (а саме надання об’єктивного, повного та обґрунтованого висновку щодо обставин, що потребують аналізу) такий самий, як і до формування експертизи для суду;
5) дослідження здійснюється лише на замовлення, а експертиза, як на замовлення сторони судового процесу, так і призначається судом.

Переговори у досудовому вирішенні спорів


IMG_7000.CR2.jpg

Як вбачається з вищевикладеного, одною з основних цілей замовлення експертного дослідження є можливість ведення конструктивного діалогу між сторонами в переговорах. Іншими словами, результати експертного дослідження мають вагомий вплив на результат переговорів між сторонами.

Переговорами можна назвати процес обговорення певної проблеми, в яку залучені сторони, з метою досягнення спільного рішення. Досудове врегулювання спору допоможе вирішити спірні питання за допомогою домовленостей, не доводячи справу до суду.

Ведення переговорів для досудового вирішення спорів має певні переваги у порівнянні з судовою формою захисту прав, а саме:

- можливість сторін вільно розпоряджатися своїми правами (тобто, сторони мають вибір щодо представлення доказів, вибору посередника, заявлення клопотання, подання скарги та ін.);
- можливість самостійного контролю сторонами процесу та результату переговорів;
- у порівнянні з судовим розглядом справ сторони позбавлені зайвих фінансових витрат;
- досудове вирішення справ характеризується простотою процедури розгляду справи, що в свою чергу дає змогу зекономити час для вирішення суперечностей.

Таким чином, своєчасне звернення до експертів Експертно-дослідної служби України за складанням експертного дослідження у досудовому порядку дозволить якісно обґрунтувати свою позицію в переговорах і, в більшості випадків, уникнути тривалих судових розглядів.


Читати ще:
Як сьогодні призначити/замовити експертизу?
Експерт у судовому процесі
Судово економічна експертиза, Судово бухгалтерська експертиза, КРЕДИТ

Назад в новини


Передзвоніть мені