Назад в новини

Експертиза кредитів. Безготівкове кредитування.

21.01.2019 | 13:00
Автор: Марина Скрипник

Як відомо, видача кредиту позичальнику може здійснюватися готівкою та/або у безготівковій формі.

В статті «Для підтвердження надання/отримання кредиту одного договору недостатньо» описано різницю між поняттями «Заява про надання кредиту», «Заява на видачу готівки» та «Кредитний договір» та зроблено акцент на тому, який саме документ є дійсним підтвердженням фактичного надання кредиту позичальнику при умові видачі коштів готівкою через касу банку.

Часто умовами кредитних договорів передбачено надання кредитних коштів шляхом їх перерахування на поточний рахунок позичальника (рахунок балансової групи №2620 для фізичних осіб та №2600 для юридичних осіб) або на інші рахунки за призначенням. Наприклад, при купівлі позичальником авто, нерухомості, інших товарів чи послуг в кредит, банк здійснює видачу коштів на поточний рахунок позичальника з можливим подальшим їх перерахуванням за розпорядженням позичальника на відповідні рахунки продавця. Таким чином, банк має змогу контролювати цільове використання кредиту.

Що ж в такому випадку є підтвердженням надання безготівкового кредиту?

Перерахування кредиту на поточний рахунок позичальника

Слід розуміти, що при наданні кредиту шляхом безготівкового перерахування, як і при видачі кредиту готівкою, Кредитний договір не є доказом надання кредитних коштів.
Отже, для підтвердження надання кредиту шляхом безготівкового перерахування на відповідні рахунки (так само як і при видачі кредиту готівкою) необхідне обов’язкове складання окремого первинного документа, який має бути оформлений належним чином.

Після укладання кредитного договору, для здійснення операції надання кредитних коштів шляхом перерахування на поточний рахунок, формується меморіальний документ (як правило – це меморіальний ордер). Зазначений документ, відповідно до п.п.4.10.-4.11. Постанови Правління НБУ №254 від 18.06.2003р. та п.п.2.1.1. Постанови Правління НБУ №566 від 30.12.1998р., є первинним документом та вважається оформленим належним чином, якщо містить обов’язкові реквізити:
- назву документа;
- дату і місце складання;
- назву банку, що склав документ;
- зміст, підстава здійснення операції та одиниця її виміру;
- посади та підписи осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення;
- особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції;
- назва одержувача коштів;
- сума операції;
- номери рахунків;
- назва банку (одержувача та платника коштів).

Операції надання кредиту на поточний рахунок позичальника оформляються проводками, які відображаються у первинному документі, наприклад:

Дебет 2232/2233Кредит 2620 (при наданні іпотечного кредиту фізичній особі)

Дебет 2202/2203Кредит 2620 (при наданні кредиту на поточні потреби фізичній особі)

Дебет 2062/2063 - Кредит 2600 (при наданні кредиту в поточну діяльність суб’єкту господарювання)

Дебет 2072/2073 - Кредит 2600 (при наданні кредиту в інвестиційну діяльність суб’єкту господарювання до 08.02.2013р.)

Дебет 2082/2083 - Кредит 2600 (при наданні іпотечного кредиту суб’єкту господарювання)

У Постанові Правління НБУ №566 від 30.12.1998р. зазначено: «...Первинні документи, які не містять обов'язкових реквізитів, є недійсними і не можуть бути підставою для бухгалтерського обліку…». Таким чином, кожна операція, що відображена у бухгалтерському обліку банку (у виписках по відповідних рахунках) повинна бути підтверджена первинним документом, відповідно, кожна операція у первинному документі обов’язково повинна відображатись у бухгалтерському обліку.

Отже, в разі перерахування кредитних коштів на поточний рахунок позичальника, оформляється меморіальний документ з дотриманням вимог Постанови Правління НБУ №254 від 18.06.2003р. (як правило – це меморіальний ордер), який є підтвердженням надання банком безготівкових кредитних коштів позичальнику. Меморіальний документ - це первинний документ, тому і є основною підставою для розрахунків, порядок яких визначається кредитним договором.

Варіанти розпорядження кредитними коштами із поточного рахунку

Далі позичальник для виконання своїх розрахунків може скористатись двома або одним із наступних варіантів розпорядження кредитними коштами:

1. Зняти кредитні кошти з поточного рахунку через касу шляхом належного оформлення Заяви на видачу готівки (первинного документу, що підтверджує факт отримання кредиту через касу банку);

2. Доручити банку перерахувати кредитні кошти на інший рахунок за призначенням (для оплати за товари чи послуги за рахунок кредиту). При перерахуванні коштів на інші рахунки, також оформляється меморіальний документ (меморіальний ордер або платіжне доручення).

Форми Меморіального ордеру та Платіжного доручення із зазначенням реквізитів, що повинні містити меморіальні документи відповідно до Постанови Правління НБУ №254 від 14.08.2003р., наведені нижче.

Слід врахувати, якщо кредит надано в іноземній валюті, то перш ніж здійснити безготівкове перерахування коштів на рахунки за призначенням, необхідно за дорученням позичальника здійснити валютно-обмінну операцію. Це пов’язано із дотриманням норм Закону України від 05.04.2001р. №2346-ІІІ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», в якому зазначено: гривня як грошова одиниця України є єдиним законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для проведення переказів та розрахунків.

Таким чином, із вищенаведеного слідує, що для підтвердження надання кредиту шляхом безготівкового перерахування на відповідні рахунки необхідне обов’язкове складання окремого первинного документа (меморіального документа), який має бути оформлений належним чином (тобто у відповідності до Постанови Правління НБУ №254 від 18.06.2003р.).


МО_1.jpgПД_1.jpg
Чийте також:

Назад в новини


Передзвоніть мені