Назад в новини

Судово-економічна експертиза, Судово-бухгалтерська експертиза, КРЕДИТ

16.08.2018 | 12:00
Автор: Марина Скрипник


Нерідко люди, спокусившись доступністю і можливістю легкого отримання грошей в борг, не можуть адекватно розрахувати власні сили з поправкою на економічну нестабільність в країні. Вони беруть на себе тривалі боргові зобов'язання навіть не задумуючись, що за достатньо невеликий проміжок часу ситуація може кардинально змінитись. І ось настає той самий момент, і Ви в паніці: нема чим повертати борг, що робити?

Не панікуйте, не опускайте руки! Просто візьміть документи та уважно з ними ознайомтесь.

Пропонуємо Вам кілька важливих моментів, на які варто звернути увагу, якщо у Вас підозри щодо омани з боку кредитора. Слід розуміти, що наведені нижче приклади може помітити неозброєним оком будь-яка людина. Проте, існує багато нюансів, що потребують більш глибокого аналізу, і в яких людині без спеціальних знань не розібратись. В даному випадку найбільш дієвою і важливою є консультація з експертом-спеціалістом по кредитах.

Отже, на що звернути увагу в першу чергу:

Відсутня реальна процентна ставка та/або абсолютне значення подорожчання кредиту (або існують розбіжності чи неточності в їх розрахунку)


Серед документів відсутній розрахунок та/або визначений розмір реальної відсоткової ставки та/або абсолютне значення подорожчання кредиту, що не узгоджується з Постановою Правління НБУ №168 від 10.05.2007р. «Про затвердження Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту». Варто розуміти, що поняття «реальна відсоткова ставка» - це не номінальна процентна ставка, яка прописана в тексті самого кредитного договору.

Відсутній документ (довідка) щодо попереднього ознайомлення споживача з усіма умовами кредитування перед укладенням договору або така інформація була надана не в повному обсязі


За нормами п.2 ст.11 ЗУ «Про захист прав споживачів» та п.2 Постанови Правління НБУ №168 від 10.05.2007р., перед укладенням договору про надання споживчого кредиту, банк зобов’язаний повідомити споживача у письмовій формі про розмір сукупної вартості кредиту, зазначивши перелік усіх витрат, пов'язаних з одержанням кредиту, його обслуговуванням та поверненням (в т.ч. витрат на користь третіх осіб: витрати на страхування, юридичне оформлення та ін.), а також варіанти повернення кредиту, включаючи кількість платежів, їх частоту та обсяги. Серед документів, наявних у позичальника, має бути підписана довідка щодо попереднього ознайомлення з усіма умовами кредитування. Така довідка може бути оформлена у вигляді Бюлетеня, Інформаційного листа, Повідомлення або іншої форми, в якій зазначені ці умови. 

Відсутнє значення загальної (сукупної) вартості кредиту на момент укладення договору (або існує розбіжність чи неточність в її розрахунку)


Згідно п.4 ст.11 Закону України «Про захист прав споживачів» в умовах договору про надання споживчого кредиту має бути детальний розпис загальної вартості кредиту для споживача. В загальну вартість кредиту для споживача включаються усі витрати, пов'язані з одержанням кредиту, його обслуговуванням та поверненням (в т.ч. витрати на користь третіх осіб: витрати на страхування, юридичне оформлення та ін.).

Відсутній Графік платежів по договору


Згідно з умовами розділу 3 «Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту» встановлена обов’язкова наявність Графіку платежів в договорі згідно зі строковістю, визначеною договором – щомісяця, щокварталу тощо. Графік повинен бути сформований в розрізі платежів за основним боргом (тілом), процентів за кредитом, вартості всіх супутніх послуг та інших фінансових зобов’язань споживача. У Графіку має бути докладно розписана сукупна вартість кредиту за кожним платіжним періодом.

Невідповідність процентних ставок


Фактично при нарахуванні відсотків по кредиту банк застосовував ставки, не передбачені умовами договору, в т.ч. відбулось підвищення ставки в односторонньому порядку без повідомлення про це споживача кредиту (це можна перевірити, здійснивши певні математичні розрахунки). В даному випадку відбувається неузгодженість з п.4, 5 ст.11 ЗУ «Про захист прав споживачів».

Неузгодженість (невідповідність, суперечливість) умов договору


Умови договору мають суперечливий характер. Одні пункти в договорі не узгоджуються з іншими, або дані в додатках до кредитного договору не відповідають умовам самого договору та ін. В даному випадку слід звернути увагу на основні показники договору – сума, валюта кредиту, спосіб надання кредиту, розмір відсоткової ставки, метод та спосіб нарахування відсотків, спосіб та розміри погашення платежів по кредиту, період чи строки дії договору та інші умови.

Можливість дострокового повернення кредиту


В умовах кредитного договору відсутнє право на дострокове повернення кредиту або таке право надається лише при виконанні позичальником певних додаткових умов, що не узгоджується з п.8 ст.11 ЗУ «Про захист прав споживачів» та ст.613 ЦКУ.

Відсутні документи, що підтверджують надання кредиту або оформлення надання не відповідає умовам договору


Відсутні будь-які первинні документи (меморіальні документи, заяви на видачу готівки), що підтверджують надання кредиту, або такі документи оформлені неналежним чином (не у відповідності до Постанов Правління НБУ №254 від 18.06.2003р., №337 від 14.08.2003р.). Кредитні кошти було надано на рахунок чи з рахунку, що не передбачені кредитним договором чи в сумі, що не відповідає умовам договору.

Інші нюанси, що потребують більш глибокого аналізу, в процесі дослідження встановлює експерт по кредитах.

Якщо якийсь із вищенаведених пунктів Вам підходить або Вами були помічені інші неузгодженості – вперед відстоювати своє право на справедливість!

Отже, Ви прийняли рішення звернутись за консультацією до експертів Експертно-дослідної служби України. Для попереднього ознайомлення та вивчення ситуації, рекомендуємо надати наступні документи:
- Кредитний договір з додатками до нього;
- Додаткові договори до кредитного договору з додатками до них;
- Квитанції чи інші платіжні документи, що підтверджують всі платежі, пов’язані з кредитом;
- Первинні документи щодо видачі кредиту (меморіальні документи, заява на видачу готівки);
- Документи бухгалтерського обліку банку (в разі наявності, надає банк);
- Інші договори, пов’язані з кредитним (купівлі-продажу, іпотеки, страхування, банківського рахунку) та всі оплати по них;
- Інші документи (в разі наявності).

Пам'ятайте, кредит - це не вирок. Якщо боротися за свої права, то ситуація буде далеко не такою сумною, як видається на перший погляд.


Чийте також: Як сьогодні призначити/замовити експертизу?
Експерт у судовому процесі
Замовили експертизу, а вона нашкодила (причина №1)
Експертиза кредитів - якісний доказ в суді
Для підтвердження надання/отримання кредиту одного договору недостатньоНазад в новини


Передзвоніть мені